DEPARTMENT WISE FACULTY NAMES

Dr. S.L. 

PRINCIPAL-1
 
Sh. B. L. Malviya
  VICE PRINCIPAL-3   HISTORY-5


1 Miss Rajshree Sethi
1 Dr. I.B. Bapna


2 Dr. R.S. Bangar


 3  Dr. Sudeep Mehta


  ECONOMICS-4

1 Sh. R.C.Keer
   
2 Smt. Suman Meena
   


  SOCIOLOGY-8

 


  POLITICAL SCIENCE-6 1 Smt. Laxmi Rao
1 Dr. Shailja Upmanyu 2 Smt. Manisha Udawat
2 Smt. Mamta Chanwaria 3 Dr. H.N. Vyas
 
3 Dr. Payod Joshi 4 Dr. R.K. Bonliya 
 

 

 
     
 
  PUBLIC ADM.-5
    1 Dr. S.K. Sinha
  GEOGRAPHY-14 2 Dr. Dharmendra Mishra
1 Dr. Santosh Anand
 3 Dr. Dev Kanta Sharma  
2 Dr. R.K. Chaturvedi
4 Sh. G.C. Bharti
3 Sh. V.K. Loyal


4 Dr. Manju Khandiya

 
5 Dr. Kumar Kartikaya
   
6 Sh. R.S. Chauhan
  HINDI-6
7 Dr. S.K. Jangid
1 Smt. Suman Palasia
8 Dr. Kashmir Bhatt
2 Smt. Savita Tank


3 Dr. N. C. Kumawat


4 Dr. B. L. Arya


  PHYSICS-8

  1 Dr. K.C. Pancholi
  ENGLISH-4 2 Sh. B.M. Somani
1 Sh. Laxman Singh 3 Dr. S.C. Tiwari
2 Sh. Anant Dadhich 4 Smt. Sunita Chaudhary


5 Sh Manoj Lakhan

 

   
 
   
 
  CHEMISTRY-12   A.B.S.T.-11
1 Dr. B.V. Kabra 1 Sh. K.L. Sharma
2 Dr. R.K. Khandelwal 2 Sh. Lekh Raj Meena
3 Dr. Avneesh Sharma

4 Sh. Shailendra Jain


5 Sh. K.S. Meena


6 Sh.Saurabh Singh

  
  ZOOLOGY
 
1 Dr. R.K. Sansi    
2. Dr. Bhagwan Das    
3. Dr. Anil Kumar Tripathi    
 Dr.Renuka Solanki      
5 Smt. Farzana Ahmed    
6 Sh.Ashwini Kumar Joshi
   
7 Sh K.C.Nagar
   


  BUS.ADMN-9
  MATHS-4 1 Sh. J.P Kogta
     2  Dr. S.L. Kothari  
1 Dr.T.S.Nahar

2
Smt.Nisha Mathur


3 Dr. R.K. Laddha

 
   

  BOTANY-10
 
1 Dr. B.L. Jagetiya

 
2 Sh. K.L. Meena

 
3 Smt.Jyoti Singh
  EAFM-8
4 Smt. Kanta Meena
1 Sh A.L.Ansari


2 Dr.Kaushal Kanwar